بانک اطلاعات مشاغل 118 کشوری

Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [title] => اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
      [event_day] => سال 1393
      [event_month] => 
      [gdate] => 
      [jday] => 
      [jmonthname] => 
      [holiday] => 0
      [catid] => 0
      [date_type] => 1
      [media] => modules/mod_pjevents_calendar/assets/images/rahbari.jpg
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بسیج مستضعفان 
      [event_day] => 5
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/basij5.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1416960000
      [jday] => 5
      [jmonthname] => آذر
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام محمد باقر علیه السلام
      [event_day] => 3
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v_emam_bagher.jpg
      [monthname] => صفر
      [gdate] => 1416960000
      [jday] => 5
      [jmonthname] => آذر
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [title] => روز نیروی دریایی
      [event_day] => 7
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/daryae.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1417132800
      [jday] => 7
      [jmonthname] => آذر
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام موسی کاظم علیه السلام
      [event_day] => 8
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v_emam_kazem.jpg
      [monthname] => صفر
      [gdate] => 1417392000
      [jday] => 10
      [jmonthname] => آذر
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [title] => سالروز شهادت آیت ا... مدرس و روز مجلس
      [event_day] => 10
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 52
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/majles.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1417392000
      [jday] => 10
      [jmonthname] => آذر
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [title] => تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
      [event_day] => 12
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/asasii1.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1417564800
      [jday] => 12
      [jmonthname] => آذر
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی معلولان
      [event_day] => 3
      [event_month] => 12
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/maaloolan1.jpg
      [monthname] => دسامبر
      [gdate] => 1417564800
      [jday] => 12
      [jmonthname] => آذر
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بیمه
      [event_day] => 13
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/bimeh1.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1417651200
      [jday] => 13
      [jmonthname] => آذر
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [title] => روز حسابدار 
      [event_day] => 15
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/hesabdar1.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1417824000
      [jday] => 15
      [jmonthname] => آذر
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [title] => روز دانشجو
      [event_day] => 16
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 52
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/daneshjoo.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1417910400
      [jday] => 16
      [jmonthname] => آذر
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [title] => اربعین حسینی
      [event_day] => 20
      [event_month] => 2
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/arbaeen1.jpg
      [monthname] => صفر
      [gdate] => 1418428800
      [jday] => 22
      [jmonthname] => آذر
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [title] => روز پژوهش
      [event_day] => 25
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 53
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/pajoohesh.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1418688000
      [jday] => 25
      [jmonthname] => آذر
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [title] => روز حمل و نقل
      [event_day] => 26
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/hamlonaghl1.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1418774400
      [jday] => 26
      [jmonthname] => آذر
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [title] => شب یلدا 
      [event_day] => 30
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/yalda1.jpg
      [monthname] => آذر
      [gdate] => 1419120000
      [jday] => 30
      [jmonthname] => آذر
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [title] => رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 
      [event_day] => 28
      [event_month] => 2
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/rasool.jpg
      [monthname] => صفر
      [gdate] => 1419120000
      [jday] => 30
      [jmonthname] => آذر
    )

)

نیازمندیهای کل کشور

shetab

android1

ورود کاربران

بازدید از سایت جایگاه ویژه (VIP) لطفا کلیک کنید