بانک اطلاعات مشاغل 118 کشوری

دانلود اپلیکیشن شهر بازاریابی

qr-code
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [title] => اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
      [event_day] => سال 1393
      [event_month] => 
      [gdate] => 
      [jday] => 
      [jmonthname] => 
      [holiday] => 0
      [catid] => 0
      [date_type] => 1
      [media] => modules/mod_pjevents_calendar/assets/images/rahbari.jpg
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت سعدی 
      [event_day] => 1
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/saadi1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1429574400
      [jday] => 1
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [title] => جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک
      [event_day] => 22
      [event_month] => 4
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/zamin_pak.jpg
      [monthname] => آوریل
      [gdate] => 1429660800
      [jday] => 2
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [title] => شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام 
      [event_day] => 3
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/naghi1.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1429660800
      [jday] => 2
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [title] => روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
      [event_day] => 3
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/sheikh1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1429747200
      [jday] => 3
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام محمد تقی علیه السلام
      [event_day] => 10
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v_emam_taghi.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1430265600
      [jday] => 9
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [title] => روزشوراها
      [event_day] => 9
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/shoora.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1430265600
      [jday] => 9
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [title] => جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس 
      [event_day] => 10
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/khalij_fars.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1430352000
      [jday] => 10
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [title] => روزجهانی کار و کارگر
      [event_day] => 1
      [event_month] => 5
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/kargar1.jpg
      [monthname] => مه
      [gdate] => 1430438400
      [jday] => 11
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام علی علیه السلام
      [event_day] => 13
      [event_month] => 7
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v_emam_ali.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1430524800
      [jday] => 12
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [title] => شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم 
      [event_day] => 12
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 31
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/moalem1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1430524800
      [jday] => 12
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت شیخ صدوق 
      [event_day] => 15
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/sadoogh1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1430784000
      [jday] => 15
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
      [event_day] => 8
      [event_month] => 5
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/helall_ahmar.jpg
      [monthname] => مه
      [gdate] => 1431043200
      [jday] => 18
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [title] => روز اسناد ملی و میراث مکتوب
      [event_day] => 19
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/asnad1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1431129600
      [jday] => 19
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [title] => 	شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
      [event_day] => 25
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/kazem2.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1431561600
      [jday] => 24
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت فردوسی
      [event_day] => 25
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/ferdisi2.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1431648000
      [jday] => 25
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [title] => مبعث رسول اکرم
      [event_day] => 27
      [event_month] => 7
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/mabaass1.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1431734400
      [jday] => 26
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [title] => روز ارتباطات و روابط عمومی
      [event_day] => 27
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/ertebatatt2.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1431820800
      [jday] => 27
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 
      [event_day] => 28
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/khayam1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1431907200
      [jday] => 28
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [19] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
      [event_day] => 18
      [event_month] => 5
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/museum.jpg
      [monthname] => مه
      [gdate] => 1431907200
      [jday] => 28
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

)

نیازمندیهای کل کشور

shetab

ورود کاربران

بازدید از سایت جایگاه ویژه (VIP) لطفا کلیک کنید