شهربازاریابی - کاشت میلگرد و انکربولت

 

bitcoin 2

کاشت میلگرد و انکربولت

کاشت میلگرد و انکربولت اربردها:

· الحاق اجزا سازه‌ای جدید به سازه موجود(تیر-ستون-دیوار برشی و سقف)

· تقویت فونداسیون،تیر و ستون در ساختمان‌های بتنی

· اجرای ژاکت بتنی (Jacketing) به منظور مقاومسازی ساختمان

· نصب صفحه اتصال(base plate) به‌منظور اجرای تیر و یا ستون جدید با کاشت میلگرد

· نصب صفحات فلزی به منظور اجرای نما در ساختمان های بتنی و همچنین کاربردهای غیرسازه ای چون:

· نصب تجهیزات و آویزهای تاسیساتی به المان های بتنی موجود. 

کاشت میلگرد و انکربولت با استفاده از مدرن‌ترین نرم‌افزارهای مربوطه، مطابق با آخرین آیین‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی می‌باشد.