شهربازاریابی - پروفیل FRP - فروش FRP

 

bitcoin 2

پروفیل FRP - فروش FRP

پروفیل FRP-  فروش FRP

پروفیلهای FRP مصالحی كامپوزیتی می‌باشند که از الیاف کربن، شیشیه و یا آرامید جایگذاری شده در یك رزین پلیمری (رزین اپوکسی هارنر یا رزین پلی استر) بدست می‌آیند و به عنوان یک جایگزین مناسب برای محلهایی که امکان استفاده از پروفیلهای فولادی به دلیل وجود خورندگی شدید و یا وجود میدانهای مغناطیسی قوی، وجود ندارد، می‌باشد.

روشهای مختلفی همانند پالتروژن، پیچش الیاف و ... برای ساخت پروفیلهای کامپوزیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروفیلهای پالترود شده دارای وزن مخصوص حدودا یک چهارم فولاد و یک سوم آلومنیوم می‌باشند. مصالح پروفیل FRP مقاومت کششی بسیار خوبی نسبت به پروفیلهای فولادی دارند. خم کاری (به طریق گرما دادن) این پروفیلها بدلیل اینكه در ساخت این پروفیلها از پلیمرهای گرما سخت استفاده می‌شود، در کارگاه مجاز نبوده و در کارخانه ساخت در نظر گرفته می‌شود. پروفیل های FRP Profile با مصالح مختلف به صورت پروفیلهای CFRP (پروفیل کربن)، GFRP (پروفیل شیشه) AFRP (پروفیل آرامید یا کولار) و به صورت مقاطع نبشی، ورق و ... تولید می شوند. برای دریافت نمونه پروفیل FRP مد نظر خود لطفا با شرکت تماس بگیرید.

کاشت میلگرد

مقاوم سازی ساختمان