شهربازاریابی - اجرای مقاوم سازی ساختمان سازه ها با الیاف frp

 

bitcoin 2

اجرای مقاوم سازی ساختمان سازه ها با الیاف frp

اجرای مقاوم سازی ساختمان سازه ها با الیاف frp : فروش frp

 

1- اجراء F.R.P

 FRPمخفف FIBER REINFORCED POLYMERمی باشد.در این پوشش ها که به پوشش کامپوزیتی نیز شناخته می شوند رزین توسط الیاف تقویت می گردد و ماده مرکب سومی تولید می گردد که خواص آن با اجراء اصلی تشکیل دهنده آن یعنی رزین و الیاف آن متفاوت است. بسته به نوع کاربرد از رزینهای متعددی در این صنعت شامل اپوکسی، پلی استر، وینیل استر استفاده می گردد. همچنین نوع الیاف و روش بافت آن نیز بنا به کاربردهای مختلف متفاوت است، که از جمله آن الیاف کربن، شیشه و غیره را می توان نام برد

 

 

2-1-مقاوم سازی ساختمان سازه های بتنی

 

در مواردی که سازه های بتنی به هردلیلی مانند افزایش بار گذاری؛ تغییر آئین نامه ، ضعف در ساخت و غیره نیاز به مقاوم سازی ساختمان داشته باشد، می توان از الیاف کربن یا شیشه به همراه رزین اپوکسی برای مقاوم سازی ساختمان استفاده نمود. این مواد پس از سخت شدن لایه سختی را تشکیل می دهند که قدرت بار گذاری سازه های بتنی مانند تیرها، دالها،ستون ودیوار برشی را افزایش می دهد. فروش frp

 

2-2-ایزلاسیون و آب بندی مخازن - فروش FRP

در خیلی از موارد سازه های فلزی و به ویژه بتنی به علت عدم اجراء کامل آب بند نبوده، که این امر مطلوب نمی باشد.به این منظور از پوشش های کامپوزیتی استفاده می کنند. این امر به ویژه در مخازن جدید الاحداث که نشتهای فراوانی از رنگ های غیر مسلح که در اثر حرکات سازه ای دچار ترک می گردد و مناسب آب بندی نمی باشند،بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت مخزن کامپوزیتی یکپارچه و آب بندی در داخل مخازن اصلی پس از اجراء تشکیل می گردد، که مخزن اولیه بتنی فقط فریم و قالب این مخزن کامپوزیتی می باشد . حتی در صورت جدایی پوشش از سطح اصلی هیچگاه آب بندی از ابین نمی رود. بنا بر کاربرد مخازن جهت محلولهای شیمیایی ، آب آشامیدنی، آب صنعتی و غیره از رزین و الیاف متعددی استفاده می گردد و این امر در مورد پوشش مخازن با مقاومت شیمیایی بالا بسیار حائز اهمیت است که از مواد مقاوم شیمیایی بالا استفاده گردد.

 

 3-2- تقویت سازه های پلاستیکی و پلی اتیلنی برای مقاوم سازی ساختمان

 

مخازن PVCوپلی اتلین دارای مقاومت شیمیایی بسیار بالایی می باشندو اسیدها ، قلیاها، حلالها و سایر مواد شیمیایی را تحمل می نمایند. بزرگترین مشکل اینگونه مخازنOLD AGE آنها بوده که در مدت کوتاهی دچار شکست می گردد ضمن اینکه درز جوش آنها به ویژه در هنگام پر و خالی شدن متعدد استحکام کافی ندارد.به این منظور مخازن پلی اتلین یا PVC توسطFRP  از بیرون تقویت گردیده و علاوه بر ایزوله شدن آن در برابر شرایط جوی، استحکام بالایی پیدا کرده و عمر آن بسیار طولانی می گردد. همچنین درز جوش آنها کاملا پایدار می گردد.

 

کاشت میلگرد